PRESS RELEASE: COALITION MEETING WITH PRIME MINISTER

22 / 02 / 23 | Press Release

For Immediate Release
22nd February 2023

Verzjoni bil-Malti

Illum rappreżentanti tal-Koalizzjoni Inti Tista’ Ssalvani kellhom laqgħa mal-Prim Ministru, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, il-Ministru tal-Ġustizzja, u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza.

Il-Koalizzjoni kienet irrappreżentata minn Dr Miriam Sciberras u Tonio Fenech mill-Fondazzjoni Life Network, Dr Konrad Borg, Dr Daniel Farrugia u s-Dr. Helga Consiglio minn Doctors for Life.

Il-Koalizzjoni ppreżentat it-tħassib tagħha dwar l-Abbozz ippreżentat lill-Parlament u spjegat għaliex fil-forma preżenti tagħha jintroduċi l-abort. Il-koalizzjoni tenniet il-pożizzjoni tagħha kif spjegata fil-websajt www.salvani.eu.

Il-koalizzjoni mhix kontra t-titjib tal-liġi attwali biex tipprovdi aktar ċarezza u protezzjoni lit-tobba u n-nisa li jiffaċċjaw kumplikazzjonijiet ta’ theddida għall-ħajja waqt tqala u li jeħtieġu intervent mediku li jista’ jipperikola l-ħajja tat-tarbija.

Il-koalizzjoni tittama li l-Gvern jieħu r-rakkomandazzjonijiet ippreżentati.


English Version

Today representatives of the Coalition Inti Tista’ Ssalvani had a meeting with the Prime Minister, Deputy Prime Minister & Minister of Health, Minister of Justice, and Parliamentary Secretary for Reforms and Equality.

The Coalition was represented by Dr Miriam Sciberras and Tonio Fenech from Life Network Foundation, Dr Konrad Borg, Dr Daniel Farrugia and Mrs Helga Consiglio from Doctors for Life.

The Coalition presented its concerns around the Bill presented to Parliament and explained why in its present form introduces abortion on demand. The coalition reiterated its position as explained fully in the website www.salvani.eu.

The coalition is not opposed to improving the current law to provide more clarity and protection to doctors and women who face life-threatening complications during a pregnancy and who need medical intervention that could endanger baby’s life.

The coalition is hopeful that the Government will be receptive to its position.

Links:

www.salvani.eu

Photos:

https://drive.google.com/drive/folders/1vvjUOGiSjuUwKNouIM30tqAy755sM4N0?usp=sharing

Contact:

info@lifenetwork.eu

have you signed
the petition to

25790 signatures. Let's get to 35000!