PRESS RELEASE: LIFE NETWORK FOUNDATION, DOCTORS FOR LIFE AND I SEE LIFE REQUEST MEETING WITH PRIME MINISTER REGARDING PROPOSED ABORTION LAW

06 / 12 / 22 | Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE
6th December 2022

ENGLISH

The Life Network Foundation, Doctors for Life and I See Life, as part of the You Can Save me coalition, request a meeting with the Prime Minister

The Life Network Foundation, Doctors for Life and I See Life, as the Int Tista Ssalvani coalition, which is leading the campaign against the introduction of Abortion in Malta, noted the Prime Minister’s comments to the media yesterday the 5th of December 2022, where he affirmed that he is ready to dialogue and listen to everyone.

The three organisations, wish to draw the attention of the Prime Minister who on 1 December 2022 sent a request for a meeting with him, which letter is being attached to this statement, to discuss the concerns of many as expressed last Sunday in the public demonstration which was attended by more than 20,000 thousand individuals and the salvani.eu petition which is now close to 25,000 signatories.

The Life Network Foundation, Doctors for Life and I See Life as the coalition that is leading the campaign against the introduction of Abortion in Malta has not yet received an invitation for a meeting.

Dr. Miriam Sciberras
Chairperson, Life Network Foundation

MALTI

Il-Life Network Foundation, Doctors for Life u I See Life,  bħala l-koalizzjoni Int Tista’ Ssalvani jitolbu laqgħa mal-Prim Ministru  

Il-Life Network Foundation, Doctors for Life u I See Life, bħala l-koalizzjoni Int Tista’ Ssalvani,  li qed tmexxi l-kampanja kontra l-introduzzjoni tal-Abort f’Malta, innotaw il-kummenti tal Prim Ministru lill-midja ilbieraħ il-5 ta’ Diċembru 2022, fejn afferma li lest jiddjaloga u jisma’ lil kullħadd.  

It-tlett organizzazzjonijiet, jixtiequ jiġbdu l-attenzjoni tal-Prim Ministru li fl-1 ta’ Diċembru 2022 bagħtu talba għal laqgħa miegħu, liema ittra qed tiġi annessa ma’ din l-istqarrija, biex jiddiskutu t-tħassib ta’ bosta kif espress nhar il-Ħadd li għadda fil-manifestazzjoni pubblika li  għaliha attendew aktar minn 20,000 elf individwu u l-petizzjoni salvani.eu li issa hija qrib  il-25,000 firmatarju.  

Il-Life Network Foundation, Doctors for Life u I See Life bħala l-koalizzjoni li qed tmexxi l kampanja kontra l-introduzzjoni tal-Abort f’Malta sal-llum għada ma’ rċevietx stedina għal laqgħa. 

Dr. Miriam Sciberras 
Chairperson, Life Network Foundation

have you signed
the petition to

25790 signatures. Let's get to 35000!